Vliv ozonu na inkousty MIS Dye a Epson Claria

23. 07. 2012

Související obrázky

Obr. 1

Obr. 2Obr. 3Obr. 4Obr. 5Obr. 6Obr. 7

Interakce molekul barviva se složkami přijímací vrstvy papírů určených pro inkoustový tisk určuje stabilitu výtisků a jejich odolnost vůči světlu a ozonu. Tyto specifické interakce mohou natolik ovlivnit trvanlivost výtisků, že je snahou výrobců inkoustů neustále zvyšovat odolnost inkoustů vůči ozonolýze.

V laboratoři fotochemie Fakulty chemické VUT v Brně jsme testovali 2 typy inkoustů vytištěných na papír Ilford Gallerie Smooth Pearl o plošné hmotnosti 290 g·m–2. Byly to originální inkousty Epson Claria a alternativní inkousty MIS Dyebase. Tisk probíhal na tiskárně Epson Stylus Photo P50 a byly vytištěny barevné tabulky RGB T9.18 (Obr. 1), sestávající z 918 barevných políček. Vzorky byly ponechány ke schnutí minimálně 48 h, aby došlo k úplnému odpaření rozpouštědla a ke správné fixaci barviva v přijímací vrstvě. Všechny vzorky byly změřeny spektrofotometrem Gretag Macbeth Spectroscan a byla uložena reflektanční spektra a hodnoty L*a*b*.
Vzorky byly vystavené působení ozonu v průtočné komoře (Obr. 2), koncentrace ozonu byla 40 ppm. Hodnocení vlivu ozonu bylo provedeno dvěma způsoby: byla sledována změna optické hustoty políčka s výchozí hodnotou blízkou 1,0. Z těchto hodnot byly sestaveny grafy znázorňující pokles optické hustoty v závislosti na dávce ozonu (Obr. 3 a 4). Dále bylo využito změny objemů barvových gamutů. Barvové gamuty byly vypočteny z kolorimetrických souřadnic L*a*b* a znázorňují maximální dosažitelnost barev v daném zobrazení (podrobněji zde, teoretický základ metody naleznete zde). Změny objemů barvových gamutů v závislosti na dávce ozonu jsou uvedeny na obr. 5.
Z grafů byly odečteny hodnoty dávek ozónu, kdy došlo k poklesu relativních optických hustot a relativních objemů barvových gamutů na hodnotu 0,7, tj. o 30 %. Bylo provedeno porovnání obou vyhodnocovacích metod. Zjistilo se, že dávky ozónu odpovídající snížení optické hustoty o 30 % způsobí přibližně stejný pokles objemu barvového gamutu u nejrychleji blednoucích barviv (azurové a purpurové). Je tedy možné konstatovat, že moderní kolorimetrická metoda pro hodnocení barvových změn inkjetových výtisků založená na výpočtu objemu barvového gamutu je vhodná a citlivá metoda pro sledování procesu blednutí barviv ozónem. Z výsledků je patrné, že inkousty Epson Claria (obr. 6) jsou mnohem odolnější vůči ozonu než alternativní inkousty MIS Dyebase (obr. 7).

Autor: Michal Veselý - Vysoké učení technické v Brně (Fakulta chemická) Přečteno: 3672×

Komentáře

  • 1. jiří zderadička Reagovat 08:52, 09. 12. 2013

    mam inkousty do tiskarny canon -pigment ink for CN black a inkoust dye ink for CN black prosim o radu který je na tisk fotopapíru a který je na tisk obyčejného papíru děkuji j.z.

Vložit komentář
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace