Reference

ChemPoint pomáhá průmyslu řešit problémy, inovovat výrobní technologie a produkty. Uvádíme zde výběr z úspěšně realizovaných projektů.

Siemens, s.r.o.

Hodnocení UV stability polykarbonátových střešních krytin s ohledem na dlouhodobě působící vlivy okolního prostředí (r. 2011)
Zadavatel: Ing. Petra Peterková, Ph.D., Siemens, s.r.o., Research and Development Project Manager, Cooperation with academic sphere coordinator
Řešitel: RNDr. Jiří Tocháček, CSc., Fakulta chemická VUT v Brně

Unipetrol RPA, s.r.o.

Posouzení stavu koroze vyzdívky v reaktorech - Shell
Zadavatel: Ing. Lenka Malíčková, Unipetrol RPA, s.r.o.
Řešitel: Ing. Petr Ptáček, Ph.D., Fakulta chemická VUT v Brně

Českomoravský cement, a.s.

Řešení technologických problémů při tuhnutí portlandského cementu
Zadavatel: Ing. Jiří Lerch
Řešitel: Ing. František Šoukal, Ph.D., Fakulta chemická VUT v Brně

Hotel Vista - sponzor vzdělávacích akcí

Xella CZ, s.r.o.

Strukturní a fázové analýzy porobetonových materiálů
Zadavatel: Ing. Zdeněk Ovečka
Řešitel: Ing. Tomáš Opravil, Fakulta chemická VUT v Brně

P-D Refractories CZ a.s.

Termické analýzy keramických materiálů a surovin
Zadavatel: Ing. Karel Lang, CSc.
Ing. Petr Ptáček, Ph.D., Fakulta chemická VUT v Brně

EPCOS s.r.o.

Posouzení návrhu řízené tunelové pece
Zadavatel: Ing. Petr Mrkos
Řešitel: Ing. Petr Ptáček, Ph.D., Fakulta chemická VUT v Brně

LB Cemix, s.r.o.

Testování suchých omítkových směsí
Zadavatel: Ing. Ivo Novák
Řešitel: Ing. Tomáš Opravil, Fakulta chemická VUT v Brně

GDP KORAL s.r.o.

Optimalizace procesu výroby dlouhovláknových kompozitních materiálů
Zadavatel: Radim Buček
Řešitel: Mgr. Radek Přikryl, Ph.D., Fakulta chemická VUT v Brně

 

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace