PolymerPoint

PolymerPoint sdružuje osoby vědeckých pracovišť, zabývajících se problematikou výroby, zpracování, aplikace a recyklace plastů. Vysoce kvalifikovaní odborníci v oblasti výzkumu polymerů podpoření zázemím specializovaných a dobře vybavených laboratoří nabízejí technickou podporu plastikářskému průmyslu v regionu střední Evropy.

Komunitní diskuze

Související obrázky

Obr. 1Obr. 2Obr. 3Obr. 4Obr. 5Obr. 6

Vývoj plastikářského průmyslu v ČR šel svou specifickou cestou, jinou než kterou se ubíral svět západní Evropy. Vztahy mezi výzkumnou sférou a sférou výrobní, poznamenané čtyřiceti lety totality, mají ve svém vývoji stále mnohaleté zpoždění a zdaleka ještě nejsou na takové úrovni jako ve vyspělých zemích. Spolupráce mezi výzkumnou a výrobní sférou stále nedosahuje kvalit, které by odpovídaly úrovni vyspělého hospodářství. Je poznamenána odtažitostí obou stran a nedostatkem informací o jejich vzájemných potřebách.

Projekt ChemPoint a jeho organická složka PolymerPoint, jsou jedněmi
z nástrojů jak důsledky tohoto zpoždění eliminovat. Vytvářejí platformu, na které je možno prezentovat možnosti a vzájemné potřeby průmyslu i sféry akademické a vytvářet tak vztahy, schopné se posléze rozvinout ve vzájemně výhodnou a ekonomicky podloženou spolupráci.

Problematika průmyslové výroby polymerů je většinou zastřešena licencemi nebo jiným typem know-how, do nějž lze zasahovat jen omezeně. V dalších fázích však - na poli zpracování, hodnocení vlastností, životnosti, aplikace a/nebo recyklace je prostor pro vzájemnou spolupráci prakticky neomezený.

Fakulta chemická VUT v Brně a především její Ústav chemie materiálů (ÚCHM) jsou připraveni sdílet své zkušenosti s výzkumem polymerů krystalických i amorfních při různých technologiích zpracování jakými jsou např. vstřikování, vytlačování, vyfukování, thermoforming, výroba fólií, pásků, vláken, rotomoulding nebo extruzní nanášení. Možnosti spolupráce na poli zpracování, vývoje a hodnocení vlastností plastů jsou široké a záleží hlavně na průmyslu, nakolik bude schopen a ochoten existující vědomostní úroveň akademických pracovišť využít. PolymerPoint má být prostředníkem a spojujícím článkem těchto dvou zdánlivě nesourodých subjektů.

1 2 3 4 5 6

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace