PlazmaPoint

PlazmaPoint sdružuje osoby vědeckých pracovišť, které nabízí průmyslu technickou podporu při zavádění plazmových technologií do výrobních procesů a pomoc při řešení problémů v této oblasti. Díky našim zkušenostem na poli výzkumu a vývoje nabízíme náměty k inovaci některých přežitých výrobních technologií.

Komunitní diskuze

Související obrázky

Radiofrekvenční nízkotlaký doutnavý výboj

Atmosferický výbojRadiofrekvenční nízkotlaký doutnavý výbojRotacni Korona

Plazmochemická technologie je technologie moderní a ekologická. V mnoha variantách se používá v průmyslu plastikářském, strojírenském, automobilovém, potravinářském, v oblastech výroby elektroniky, obalové techniky a dalších. Je totiž výkonným nástrojem pro aktivaci povrchů plastů a kovů před jejich lakováním, lepením, potiskem nebo povlakováním. Protože je úprava povrchu velmi rychlá a dosahuje vynikajících výsledků, velmi efektivně nahrazuje
z hlediska provozu drahé a hlavně neekologické primery, tedy často i toxické chemikálie, které se musejí složitě a draze likvidovat. Ve výsledku tak nasazení plazmové technologie zpravidla sníží výrobní náklady a zamezí typickým sezónním problémům s výkyvem adheze nebo smáčivosti povrchu. Podívejte se na krátkou demonstraci praktického nasazení.

Plazmochemie také umožňuje vytvořit celou řadu speciálních povlaků o různých mechanických, optických, elektrických a barierových vlastnostech, které se jinou metodou vytvořit nepodaří. Příkladem jsou speciální otěruvzdorné vrstvy na řezných nástrojích, tvrdé a ochranné povlaky na plastových dílech a podobně.

Firemní technologové a manažeři vývojových oddělení zde naleznou informace
o možnostech inovačního rozvoje technologií, které mohou podpořit konkurenceschopnost firmy na trhu. Formou konzultací a technické podpory Vám pomůžeme zvolit vhodný typ plazmatického výboje a nastavit nejvhodnější procesní podmínky.

Našim cílem je prostřednictvím komunity PlazmaPoint šířit povědomost o technologiích plazmatu a pomoci tak nasazení těchto inovativních nástrojů ve společnostech v ČR. Váš záměr může být podnětem pro společný projekt, který pomůžeme financovat
z vhodných finančních zdrojů.

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace