PhotoChemPoint

Hlavním zaměřením komunity je klasická a digitální fotografie, procesy související s jejich vystavováním, skladováním, konzervací a restaurováním. Komunita usiluje o zprostředkování a využití vědomostní, analytické a fyzikálně-chemické přístrojové základny členů komunity pro řešení problémů aplikační sféry, kterou představují muzea, archivy, galerie a jiné instituce zabývající se vystavováním, uchováváním, případně konzervováním fotografií a filmů ve všech podobách.

Komunitní diskuze

Související obrázky

první fotografieObr. 2Nová položkaObr. 4Obr. 5Obr. 6


Komunita PhotoChemPoint organizuje workshopy s cílem tematicky pokrýt všechny oblasti uchovávání a konzervování fotografií, aby bylo možné oslovit široké spektrum odborníků aplikační sféry a umožnit široké fórum pro diskusi a hledání partnerů pro řešení problémů nejen v muzejní a archivářské oblasti. Tomuto účelu přispěje i komunikace přes pořádané workshopy a přes tento portál.

Na workshopech komunity se budeme zabývat těmito tématy:

1) Archivní fotografie: identifikace historických technik a problematika jejich preventivní konzervace (technologie výroby, materiály, identifikace, zpracování a ukládání historických fotografií, preventivní konzervace a restaurování historických fotografií).

2) Fotografické techniky 20. století a problematika jejich stálosti (autochromy a rané barevné techniky, technologie ušlechtilých tisků, podložky fotografických materiálů, identifikace ušlechtilých tisků, fotomechanických tisků a novodobých digitálních tisků).

3) Dodatečné úpravy fotografií (technologie tónování a kolorování fotografií, retuš negativů a pozitivů, základní látky v lakových vrstvách skleněných negativů, jejich vlastnosti a identifikace, terminologie a technologie adjustace fotografií, možnosti laminace jako ochrany fotografií a digitálních tisků).

4) Filmové technologie a podmínky vystavování fotografií (historie filmových technologií, mechanismy degradace filmových podložek, klimatické podmínky vystavování fotografií a měření klimatických podmínek ve výstavních prostorách a depozitech, praktické zkušenosti s vystavováním fotografií).

5) Role digitalizace při záchraně i uchování kulturního dědictví (technické principy digitalizace, základy správy barev při digitalizaci, zkušenosti s digitalizací od mikrofiší přes historické skleněné negativy, diapozitivy k 3D objektům, nakládání s daty).

6) Trvanlivost klasických a digitálních fotografií a metody jejího měření.

7) Správa barev při výrobě fotografií a prezentaci digitálních fotografií.

 • Přízemní ozon a jeho účinky na fotografie

  Vloženo: 17. 07. 2011

  Každý asi slyšel o ozonové díře v atmosféře a o schopnosti ozonu filtrovat tvrdé UV záření. Málo informací je k dispozici o přízemním ozonu, tvořícím se v nejnižších vrstvách atmosféry a jeho účinku na vystavené fotografie, ale hlavně na inkjetové výtisky digitálních fotografií.

  Rubrika: PhotoChemPoint, Autor: Michal Veselý - Vysoké učení technické v Brně, Přečteno: 4639×

 • Senzitometr pro testování filmů a fotografií

  Vloženo: 15. 07. 2011

  Při studiu vlastností fotografických materiálů je často potřebné připravit fotografické materiály exponované definovaným způsobem, obvykle podle příslušné ISO normy. Příkladem použití může být testování specifických změn fotografií při modelování podmínek uložení, ať už z hlediska teploty, vlhkosti, přítomnosti polutantů nebo ochranných laků, případně kolorování. Senzitometr je tedy přístroj pro přesné exponování fotografického materiálu.

  Rubrika: PhotoChemPoint, Autor: Michal Veselý - Vysoké učení technické v Brně, Přečteno: 2975×

 • Proč není vhodné měřit inkoustové výtisky fotografií denzitometricky?

  Vloženo: 15. 07. 2011

  Denzitometr je poměrně jednoduchý optický přístroj měřící intenzitu dopadajícího světla na opticky hustý materiál a intenzitu jím procházejícího/odraženého světla. Z těchto údajů je vypočítávaná optická hustota. Denzitometr se používá na měření optických hustot filmů a fotografií, ať už na transparentních nebo odrazivých podložkách. Ale je možné jej použít i na měření inkoustových výtisků? To je otázka, kterou se musí zabývat všichni, kteří se zabývají studiem či kontrolou a testováním světlostálosti fotografií.

  Rubrika: PhotoChemPoint, Autor: Michal Veselý - Vysoké učení technické v Brně, Přečteno: 2942×

 • Dlouhodobé testování digitálních fotografií

  Vloženo: 23. 05. 2011

  Inkoustový tisk se za posledních pár let stal velice žádanou zobrazovací technologií. Její využití se rozšířilo zejména používáním digitálních tiskových aplikací. Digitální tisky z velké míry vytlačily z trhu klasickou mokrou fotografii. To vše díky jejich dostupnosti, levnosti, ale zejména díky tomu, že spotřebitelé si svoje fotografie můžou zhotovit v pohodlí svého domova.

  Rubrika: PhotoChemPoint, Autor: Silvia Káčerová - Vysoké učení technické v Brně, Přečteno: 2081×

 • Mikroorganismy v archivech

  Vloženo: 25. 02. 2011

  Nacházejí se všude kolem nás. Jsou součástí našeho života. Na napadeném materiálu vytváří viditelné, hebké, sametové povlaky různě zbarvené. Už víte o kom je řeč. Jsou to mikroskopické vláknité houby, obecně zvané plísně. Jedním důvodů proč se zabývat těmito mikroorganismy ve vnitřních prostorech archivů, depozitů, muzeí je jejich destrukční aktivita na deponované předměty – knihy, obrazy, fotografie...

  Rubrika: PhotoChemPoint, Autor: Mária Veselá - Vysoké učení technické v Brně, Přečteno: 3383×

 • Proč fotografie blednou?

  Vloženo: 22. 02. 2011

  Světlo může být velkým nepřítelem fotografií, zejména dnešních digitálních fotografií zhotovených inkoustovým tiskem. Účinek světla se projevuje blednutím barev na fotografii a závisí na mnoha faktorech.

  Rubrika: PhotoChemPoint, Autor: Michal Veselý - Vysoké učení technické v Brně, Přečteno: 3140×

 • Stáž v Národním archivu v rámci projektu Chempoint

  Vloženo: 16. 02. 2011

  Projekt Chempoint nám umožnil strávit týden v Národním archivu. Jedná se o projekt spolufinancovaný MŠMT a EU, který podporuje propojení školství a praxe. V archivu se nám do rukou dostaly národní literární kulturní poklady.

  Rubrika: PhotoChemPoint, Autor: Eva Štěpánková - Vysoké učení technické v Brně, Přečteno: 2630×

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace