PhotoChemPoint

Hlavním zaměřením komunity je klasická a digitální fotografie, procesy související s jejich vystavováním, skladováním, konzervací a restaurováním. Komunita usiluje o zprostředkování a využití vědomostní, analytické a fyzikálně-chemické přístrojové základny členů komunity pro řešení problémů aplikační sféry, kterou představují muzea, archivy, galerie a jiné instituce zabývající se vystavováním, uchováváním, případně konzervováním fotografií a filmů ve všech podobách.

Komunitní diskuze

Související obrázky

první fotografieObr. 2Nová položkaObr. 4Obr. 5Obr. 6


Komunita PhotoChemPoint organizuje workshopy s cílem tematicky pokrýt všechny oblasti uchovávání a konzervování fotografií, aby bylo možné oslovit široké spektrum odborníků aplikační sféry a umožnit široké fórum pro diskusi a hledání partnerů pro řešení problémů nejen v muzejní a archivářské oblasti. Tomuto účelu přispěje i komunikace přes pořádané workshopy a přes tento portál.

Na workshopech komunity se budeme zabývat těmito tématy:

1) Archivní fotografie: identifikace historických technik a problematika jejich preventivní konzervace (technologie výroby, materiály, identifikace, zpracování a ukládání historických fotografií, preventivní konzervace a restaurování historických fotografií).

2) Fotografické techniky 20. století a problematika jejich stálosti (autochromy a rané barevné techniky, technologie ušlechtilých tisků, podložky fotografických materiálů, identifikace ušlechtilých tisků, fotomechanických tisků a novodobých digitálních tisků).

3) Dodatečné úpravy fotografií (technologie tónování a kolorování fotografií, retuš negativů a pozitivů, základní látky v lakových vrstvách skleněných negativů, jejich vlastnosti a identifikace, terminologie a technologie adjustace fotografií, možnosti laminace jako ochrany fotografií a digitálních tisků).

4) Filmové technologie a podmínky vystavování fotografií (historie filmových technologií, mechanismy degradace filmových podložek, klimatické podmínky vystavování fotografií a měření klimatických podmínek ve výstavních prostorách a depozitech, praktické zkušenosti s vystavováním fotografií).

5) Role digitalizace při záchraně i uchování kulturního dědictví (technické principy digitalizace, základy správy barev při digitalizaci, zkušenosti s digitalizací od mikrofiší přes historické skleněné negativy, diapozitivy k 3D objektům, nakládání s daty).

6) Trvanlivost klasických a digitálních fotografií a metody jejího měření.

7) Správa barev při výrobě fotografií a prezentaci digitálních fotografií.

 • Samočisticí vrstvy oxidu titaničitého

  Vloženo: 09. 04. 2012

  Oxid titaničitý, známý jako titanová běloba je bílý prášek. Když se nanese na podložku ve velmi tenké vrstvě, je taková vrstva zcela transparentní a v tloušťkách přibližně do 50 nm okem nepozorovatelná a to i přesto, pokud je tvořena krystalickými nanočásticemi.

  Rubrika: PhotoChemPoint, Autor: Michal Veselý - Vysoké učení technické v Brně, Přečteno: 3119×

 • Laserem indukovaná fluorescence - jeden z mála způsobů, jak spočítat vybraný druh částic

  Vloženo: 02. 04. 2012

  Chceme-li vyžívat plazma efektivně, musíme mu nejprve porozumět. Jednou z nejdůležitějších otázek při vývoji nových plazmových zdrojů a jejich aplikací je beze sporu "Kolik (reaktivních) částic výboj produkuje"? Jednou z mála metod schopných na tuto otázku uspokojivě odpovědět je měření laserem indukované fluorescence.

  Rubrika: PhotoChemPoint, PlazmaPoint, Autor: Jan Voráč - Masarykova univerzita, Přečteno: 3421×

 • Spektroskopie laserem buzeného plazmatu – LIBS

  Vloženo: 30. 03. 2012

  Základním principem spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS je působení vysokoenergetického laserového pulsu na vzorek. Ve spektru záření vzniklého plazmatického útvaru lze pak pozorovat emisní čáry jednotlivých prvků.

  Rubrika: PhotoChemPoint, PlazmaPoint, Autor: Karel Novotný - Masarykova univerzita, Přečteno: 3942×

 • Samočisticí povrchy

  Vloženo: 15. 03. 2012

  Každý z nás by rád viděl všechny povrchy čisté, ale bez údržby. Fasády domů, které jsou stále čisté, okna, která není třeba umývat. Tento samočisticí efekt je možné dosáhnout buď hydrofobní úpravou nebo naopak hydrofilní úpravou spojenou se speciálním, fotokatalytickým efektem.

  Rubrika: PhotoChemPoint, Autor: Michal Veselý - Vysoké učení technické v Brně, Přečteno: 2865×

 • Specifika tisku černobílých fotografií

  Vloženo: 15. 03. 2012

  Jak již bylo řečeno v předcházejících článcích, přineslo zavedení zředěných "fotografických" inkoustu určitý pokrok při fotorealistickém tisku. šestiinkoustové sady o konfiguraci CcMmYK poskytovaly významné kvalitativní zlepšení oproti jednodušším řešením s CMYK konfigurací. Ale potenciální uživatelé, pro něž bylo toto zlepšení určeno, tj. komerční a umělečtí fotografové, mají podstatně vyšší nároky, a inkoustový výtisk vždy porovnávají s produktem mokrého chemického procesu. Zejména v případě černobílé tzv. fine-art fotografie byl výsledek inkoustového tisku žalostný.

  Rubrika: PhotoChemPoint, Autor: Petr Dzik - Vysoké učení technické v Brně, Přečteno: 3160×

 • Univerzální aplikace pro výpočet plochy pixelů zvolené barvy v obraze

  Vloženo: 12. 03. 2012

  Máte snímek pořízený obyčejným fotoaparátem nebo speciálním přístrojem a potřebujete zjistit, jakou plochu pokrývá určitá barva? Pak je nutné nejdříve tuto barvu specifikovat. K tomuto účelu je vhodný barevný model HSL, který je velmi intuitivní a je snadné přesně zvolit požadovanou barvu. Tento model využívá i vytvořený software, který rozpozná v libovolném obraze pixely zvolené barvy a spočítá jejich plochu. Tím kvantifikuje sledované objekty a redukuje subjektivní hodnocení. Kromě toho je možné obraz rozdělit na více částí a pixely počítat v každém poli samostatně.

  Rubrika: BiotechPoint, NanoMedicPoint, PhotoChemPoint, Autor: Petra Ovesná - Masarykova univerzita, Přečteno: 2769×

 • Inkoustové sady

  Vloženo: 08. 03. 2012

  Inkoustový tisk, stejně jako ostatní tiskové technologie a fotografické procesy, spoléhá na subtraktivní míchání barev. Při tomto způsobu barevné reprodukce se z bílého dopadajícího světla selektivně pohlcují určité části spektra, takže odražené světlo je o tyto pohlcené složky ochuzené. Primárními barvami jsou v tomto případě azurová, purpurová a žlutá (cyan, magenta, yellow – C,M, Y). Jejich smícháním v příslušných poměrech lze namíchat jakýkoli barevný odstín.

  Rubrika: PhotoChemPoint, Autor: Petr Dzik - Vysoké učení technické v Brně, Přečteno: 1751×

 • Složení a vlastnosti inkoustů

  Vloženo: 07. 03. 2012

  Úloha inkoustu v inkoustové tiskové technologii je jasná – je to barvonosné médium, které je selektivně nanášeno na potiskovaný materiál. Inkoust je nízkoviskózní homogenní nebo mikroheterogenní kapalina, skládající se z rozpouštědla, barvonosné složky a řady pomocných látek (povrchově aktivní látky, látky ovlivňující viskozitu, konzervační látky atd.)

  Rubrika: PhotoChemPoint, Autor: Petr Dzik - Vysoké učení technické v Brně, Přečteno: 5643×

 • Technologické principy inkoustového tisku

  Vloženo: 01. 03. 2012

  Technologie inkoustového tisku prošla během posledních patnácti let bouřlivým rozvojem a expanzí. Z nesmělých jednobarevných začátků se tato technologie vyvinula ve velice sofistikované tiskové systémy. Kvalita tisku dnes předčí ostatní tiskové techniky, směle soupeří s klasickou halogenidostříbrnou fotografií a škála potiskovaných médií je ze všech tiskových technik zřejmě nejširší. Pro naši komunitu budou zřejmě nejzajímavější trendy v oblasti vysoce kvalitního fotorealistického tisku a zároveň problémy související s archivní stálostí inkoustových výtisků.

  Rubrika: PhotoChemPoint, Autor: Petr Dzik - Vysoké učení technické v Brně, Přečteno: 2644×

 • Akcelerované stárnutí UV zářením – cesta k předpovědi životnosti polymeru ve venkovních podmínkách

  Vloženo: 16. 02. 2012

  UV složka slunečního záření dopadajícího na zemský povrch je jedním z nejsilnějších deteriogenů, výrazně omezujícím životnost téměř všech syntetických polymerů. Dojde-li vlivem UV záření ke změně ve skeletu polymeru, není již mechanismu, který by tento proces vrátil zpět.

  Rubrika: PhotoChemPoint, PolymerPoint, Autor: Jiří Tocháček - Vysoké učení technické v Brně, Přečteno: 3737×

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace