PhotoChemPoint

Hlavním zaměřením komunity je klasická a digitální fotografie, procesy související s jejich vystavováním, skladováním, konzervací a restaurováním. Komunita usiluje o zprostředkování a využití vědomostní, analytické a fyzikálně-chemické přístrojové základny členů komunity pro řešení problémů aplikační sféry, kterou představují muzea, archivy, galerie a jiné instituce zabývající se vystavováním, uchováváním, případně konzervováním fotografií a filmů ve všech podobách.

Komunitní diskuze

Související obrázky

první fotografieObr. 2Nová položkaObr. 4Obr. 5Obr. 6


Komunita PhotoChemPoint organizuje workshopy s cílem tematicky pokrýt všechny oblasti uchovávání a konzervování fotografií, aby bylo možné oslovit široké spektrum odborníků aplikační sféry a umožnit široké fórum pro diskusi a hledání partnerů pro řešení problémů nejen v muzejní a archivářské oblasti. Tomuto účelu přispěje i komunikace přes pořádané workshopy a přes tento portál.

Na workshopech komunity se budeme zabývat těmito tématy:

1) Archivní fotografie: identifikace historických technik a problematika jejich preventivní konzervace (technologie výroby, materiály, identifikace, zpracování a ukládání historických fotografií, preventivní konzervace a restaurování historických fotografií).

2) Fotografické techniky 20. století a problematika jejich stálosti (autochromy a rané barevné techniky, technologie ušlechtilých tisků, podložky fotografických materiálů, identifikace ušlechtilých tisků, fotomechanických tisků a novodobých digitálních tisků).

3) Dodatečné úpravy fotografií (technologie tónování a kolorování fotografií, retuš negativů a pozitivů, základní látky v lakových vrstvách skleněných negativů, jejich vlastnosti a identifikace, terminologie a technologie adjustace fotografií, možnosti laminace jako ochrany fotografií a digitálních tisků).

4) Filmové technologie a podmínky vystavování fotografií (historie filmových technologií, mechanismy degradace filmových podložek, klimatické podmínky vystavování fotografií a měření klimatických podmínek ve výstavních prostorách a depozitech, praktické zkušenosti s vystavováním fotografií).

5) Role digitalizace při záchraně i uchování kulturního dědictví (technické principy digitalizace, základy správy barev při digitalizaci, zkušenosti s digitalizací od mikrofiší přes historické skleněné negativy, diapozitivy k 3D objektům, nakládání s daty).

6) Trvanlivost klasických a digitálních fotografií a metody jejího měření.

7) Správa barev při výrobě fotografií a prezentaci digitálních fotografií.

1 2 3 4 5 6

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace