Organická elektronika

Cílem komunity OrganicElectronicPoint je etablovat nově vznikající vědní obor a průmyslové odvětví organická elektronika. Jedná se o multidisciplinární oblast využívající znalosti elektroniky, materiálového inženýrství, chemie, biotechnologie a nanotechnologie pro konstrukci principiálně nových elektronických součástek jako jsou organické solární články, tištěná plastová elektronika a podobně.

Komunitní diskuze

Související obrázky

Obr.1

Obr. 2Obr. 3Nová položka

Z aplikačního hlediska tento obor v rozvinutých zemích zasahuje do oblasti průmyslu spotřební elektroniky, chemického průmyslu, produkce polymerních a speciálních materiálů, vzniká však i zcela nové odvětví výrobků tištěné plastové elektroniky. Organické elektroluminiscenční diody, displeje a osvětlovací fólie spolu s organickými solárními panely patří v současné době k nejrozvinutějším oblastem organické elektroniky s komerčními produkty dostupnými na trhu. Další rozvíjenou aplikací jsou organické senzory a biosenzory. Do těchto oblasti je proto zaměřena i činnost většiny členů komunity z akademických a výzkumných institucí, stejně jako průmyslových partnerů.

Naši specialisté s dlouholetými zkušenostmi v klíčových oborech, na které oblast organická elektroniky navazuje, jsou připraveni podílet se na vývoji nových technologií a produktů v tomto progresivním odvětví.

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace