O projektu

ChemPoint nabízí

 • články o nových poznatcích ve vybraných oborech aplikované chemie
 • možnost prezentace nabídek a poptávek po zdrojích pro vývoj a inovace
 • řadu školení, seminářů a workshopů z oblasti vývoje, průmyslu a praxe
 • možnost pro vývojáře a výzkumníky prezentovat své aktuální objevy, nápady a služby

Vize ChemPoint

ChemPoint je centrální místem pro zveřejnění zajímavých informací týkajících se technologického pokroku v aplikované chemii s cílem podpořit spolupráci mezi odborníky, firmami a vývojovými institucemi v rámci České republiky.

Název projektu: ChemPoint - vědci pro chemickou praxi
Číslo a název oblasti podpory: 2.4 Partnerství a sítě, výzva č. 12
Žadatel: Vysoké učení technické v Brně
Realizátor: Fakulta chemická VUT v Brně
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0026

Projekt se chce specializovat na vytvoření kontaktního místa pro usnadnění komunikace mezi výzkumnými pracovníky a aplikační sférou ve vybraných oblastech chemie, kterými se zabývají na projektu zúčastněné instituce. Projekt má 3 roviny:

 • Vytvoření technického zázemí ve formě webového portálu a asistenčního poradenského místa. Webový portál má sloužit jako místo nabídky výzkumných a vývojových aktivit VaV institucí v chemických disciplínách.
 • Realizace vzdělávacích aktivit zaměřených především na vědecko-výzkumné pracovníky. Vzdělávání zahrnuje školení
  v dovednostech podporující přenos poznatků VaV do praxe, workshopy s odborníky z praxe, pracovní stáže na pracovištích podniků apod.
 • Vytvoření úzce specializovaných odborných komunit s cílem koncentrovat výměnu informací mezi experty ve svém oboru. Náplní budou workshopy se zástupci podniků, populárně vědecké články odborníků, databáze firem a výzkumných pracovišť relevantní
  k dané problematice, nabídky technologií apod.

Časový rámec:

Začátek projektu: 1. 11. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2012

Partnery portálu ChemPoint jsou organizace zabývající se aplikovaným výzkumem v chemických oborech. Projekt ChemPoint byl iniciiován v roce 2010 těmito institucemi:

FCH VUT

Fakulta chemická
Vysoké učení technické v Brně

CTT MU
Centrum transferu technologií
Masarykova univerzita


BFU AV CR
Biofyzikální ústav
Akademie věd ČR


UACH AV CR

Ústav anorganické chemie
Akademie věd ČR

Ke stažení:

Šablony pro tvorbu prezentace
Loga ChemPoint, Logolinky OPVK, Logo Fakulty Chemické VUT v Brně, Banner ChemPoint

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace