NanoMedicPoint

Komunita NanomedicPoint sdružuje odborníky z oblastí farmacie, kosmetiky, tkáňového inženýrství, diagnostiky apod. Nabízíme špičkově vybavené pracoviště, kvalifikovaný tým a kontakty na všechny, jejichž společným cílem je NANOMEDICÍNA.

Komunitní diskuze

Související obrázky

Obr. 1Obr. 2Obr. 3

Po řadu let se lidstvo vyrovnává s celou řadou složitých onemocnění jako je rakovina, různé druhy kardiovaskulárních onemocnění, roztroušená skleróza, diabetes, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, a celá řada zánětlivých a infekčních onemocnění. Vědecký pokrok v posledních desetiletích umožňuje efektivnější přístup k léčbě a zároveň se snaží o zvýšení kvality pacientova života. Léčba závažných onemocnění, stejně jako pozdní diagnostika chorob, které jsou v prvotních stádiích relativně snadno léčitelné, znamená nejen vysokou zátěž pro pacienta, ale přeneseně má i negativní ekonomický dopad na celou společnost.
Populační expanze a nové formy tzv. civilizačních chorob kladou na odborníky
z daných oblastí vysoké nároky. Pro vyšší efektivitu léčby, např. překonání lékové rezistence, je nutné takovému procesu porozumět do hloubky a zároveň hledat nové strategie aktivní obrany, jakou představuje například cílená distribuce léčiv. Pracovní skupina NanoMedicPoint, která byla založena na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně, si proto dala za úkol sdružovat vědce a odborníky z oblastí:

  • cílené distribuce léčiv,
  • tkáňového inženýrství,
  • diagnostiky,
  • lékařství,
  • kosmetiky,

a tím aktivně přispět řešení aktuálních problémů v daných oblastech.
SkupinaNanoMedicPoint je vedena prof. Ing. Miloslavem Pekařem, CSc. a v současné době sdružuje více než 40 spolupracovnic a spolupracovníků z řad akademické obce a studentů. Koordinátorem skupiny je Ing. Filip Mravec, Ph.D. (+420 541 149 483, mravec@fch.vutbr.cz).

Pracovní skupina NanoMedicPoint je součástí Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně (http://www.fch.vutbr.cz/cs/veda/projekty/cmv.html), špičkového výzkumného centra budovaného v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně. Součástí pracovní skupiny NanoMedicPoint je i BioCol Brno, biokoloidní výzkumná skupina v rámci FCH VUT Brno. Partnerskou organizací pracovní skupiny NanoMedicPoint je klastr NANOMEDIC (www.nanomedic.cz), který je platformou, na níž se vytvořilo konsorcium firem, univerzit a výzkumných ústavů usilujících o spolupráci při výzkumu, vývoji, výrobě a obchodní realizaci výrobků
z oblasti přípravků na hojení ran, tkáňových substitutů, přípravků pro cílenou distribuci léčiv a přípravků pro genovou terapii s cílem prosadit se na světovém trhu.
Pokud Vás činnost této skupiny zaujala, neváhejte se stát našimi PARTNERY.

V případě zájmu pište na mravec@fch.vutbr.cz.
Rádi Vás přivítáme!

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace