Nabídky

Rubrika:

Název: Obor: Nabízí: Krátky popis:

Tvorba ICC profilů výstupních reprodukčních zařízení – tiskáren

PhotoChemPoint S nástupem digitálního zpracování obrazů do polygrafického reprodukčního řetězce se objevily nejen nevídané tvůrčí a technické možnosti, ale také mnoho nových problémů. Jedním z nejpalčivějších byla nekonzistence barev mezi jednotlivými články digitálního technologického řetězce. V současné době naštěstí již máme k dispozici funkční systémy správy barev, pomocí kterých jsme schopni mít barevnost v digitálním prostředí pod kontrolou. Vloženo: Michal Veselý - Vysoké učení technické v Brně Detail nabídky

Tvorba ICC profilů vstupních reprodukčních a zobrazovacích zařízení

PhotoChemPoint S nástupem digitálního zpracování obrazů do polygrafického reprodukčního řetězce se objevily nejen nevídané tvůrčí a technické možnosti, ale také mnoho nových problémů. Jedním z nejpalčivějších byla nekonzistence barev mezi jednotlivými články digitálního technologického řetězce. V současné době naštěstí již máme k dispozici funkční systémy správy barev, pomocí kterých jsme schopni mít barevnost v digitálním prostředí pod kontrolou. Vloženo: Michal Veselý - Vysoké učení technické v Brně Detail nabídky

Určení samočisticí aktivity tuhých polovodičových fotokatalytických materiálů podle ISO 27448: 2009

PhotoChemPoint, SiliPoint Pro testování účinnosti samočisticích povrchů slouží ISO 27448: 2009 – Testovací metoda samočisticí účinnosti polovodičových fotokatalytických materiálů. Metoda je založená na sledování změny kontaktního úhlu smáčení vody tenké vrstvy kyseliny olejové (nebo stearové) nanesené na fotokatalyticky aktivní vrstvě a ozařované za standardních podmínek. Vloženo: Michal Veselý - Vysoké učení technické v Brně Detail nabídky

Stanovení trvanlivosti halogenidostříbrných fotografií podle ISO 18909 tepelným testem (dark test)

PhotoChemPoint Služby Klasické halogenidostříbrné fotografie stárnou nejen na světle, ale i při uložení v tmě, což se projevuje žloutnutím podložky a blednutím barev. Tento proces je mnohem pomalejší než světelné stárnutí, proto musí být fotografie při testování podrobeny velkému tepelnému namáhání. Vloženo: Michal Veselý - Vysoké učení technické v Brně Detail nabídky

Určení antibakteriální aktivity polovodičových fotokatalytických materiálů podle ISO 27447:2009

BiotechPoint, PhotoChemPoint, SiliPoint Pro aplikace samočisticích a samodesinfekčních povrchů je potřebné znát úroveň jejich antimikrobiální aktivity, a to nejen při vývoji uvedených materiálů, ale také pro porovnání antimikrobiální aktivity nabízených produktů. Norma ISO 27447:2009 řeší antibakteriální aktivitu, stanovení antifungální aktivity uvedených materiálů je předmětem připravované normy. Vloženo: Mária Veselá - Vysoké učení technické v Brně Detail nabídky

Určení fotokatalytické aktivity tuhých povrchů ve vodném roztoku podle ISO 10678; 2010

BiotechPoint, PhotoChemPoint, SiliPoint Služby Z širokého výzkumu a vývoje v oblasti samočisticích povrchů vzniká velké množství produktů s různou účinnosti a je potřebné tyto produkty testovat standardními metodami a navzájem porovnávat jejich účinnost. Jedná se zejména o produkty: samočisticí skla, obkladačky, dlaždice, ale také samočisticí fasádní nátěry. Jejich schopnost rozkládat organické látky lze testovat podle ISO 10678; 2010 – Určení fotokatalytické aktivity tuhých povrchů ve vodném roztoku degradací methylenové modři. Vloženo: Mária Veselá - Vysoké učení technické v Brně Detail nabídky

Určení antibakteriální aktivity polovodičových fotokatalytických materiálů podle ISO 27447: 2009

BiotechPoint, PhotoChemPoint, SiliPoint Pro aplikace samočisticích a samodesinfekčních povrchů je potřebné znát úroveň jejich antimikrobiální aktivity, a to nejen při vývoji uvedených materiálů, ale také pro porovnání antimikrobiální aktivity nabízených produktů. Norma ISO 27447:2009 řeší antibakteriální aktivitu, stanovení antifungální aktivity uvedených materiálů je předmětem připravované normy. Vloženo: Mária Veselá - Vysoké učení technické v Brně Detail nabídky

Kapilární zónová elektroforéza (CZE)

BiotechPoint Služby Nabízíme stanovení různých látek (např. organických kyselin, kaseinů, sacharidů, a dalších), jejich identifikaci a kvantifikaci pomocí rychlé a nenákladné elektromigrační metody. Vloženo: Miloš Dvořák - Vysoké učení technické v Brně Detail nabídky

Charakterizace transparentních tenkých vrstev

BiotechPoint, EnviroPoint, NanoMedicPoint, Organická elektronika, PhotoChemPoint, PlazmaPoint, PolymerPoint, SiliPoint Služby Měření tlouštěk a zpracování tloušťkového profilu tenkovrstvých systémů, charakterizaci jejich optických a dielektrických vlastností na základě optické elipsometrie. Charakterizace transparentních tenkých vrstev. Vloženo: Oldřich Zmeškal - Vysoké učení technické v Brně Detail nabídky

Stanovení světlostálosti (trvanlivosti) halogenidostříbrných fotografií podle ISO 18909

PhotoChemPoint Služby Vlastnosti fotografického obrazu včetně jeho stárnutí detailně popisuje norma ISO 18909 - Fotografické materiály - Metody měření obrazové kvality. Zabývá se stárnutím halogenido-stříbrných snímků na světle i ve tmě, upravuje podmínky testování (intenzity osvětlení, teploty a relativní vlhkosti), doporučuje měřící techniku a konečná kriteria. Norma specifikuje podmínky pro širokou oblast testů. Vloženo: Michal Veselý - Vysoké učení technické v Brně Detail nabídky

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace