Masarykova univerzita

Pracoviště: Rektorát, Ústav fyzikální elektroniky, Ústav experimentální biologie, Ústav chemie, Ústav geologických věd, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
IČ: 00216224
Web: http://www.muni.cz
E-mail: info@rect.muni.cz
Telefon: +420 549 49 1011
Ulice: Žerotínovo nám. 9
Město: Brno
PSČ: 61137

CHEMAGAZÍN

Veda-Technika

Název: Obor: Nabízí: Krátky popis:

Workshopy v oboru konzervování-restaurování

Jiné obory Péče o předměty kulturního dědictví je pro pracovníky kulturních institucí jejich každodenním chlebem. Vzhledem k různorodosti materiálů, ze kterých jsou tyto předměty zhotoveny, nabízíme těmto pracovníkům workshopy úzce zaměřené na konzervování-restaurování papírových, kožených, textilních, kovových a jiných artefaktů. Vloženo: Jiří Příhoda - Masarykova univerzita Detail
článku

Využití LIBS pro mapování distribuce prvků v rostlinných vzorcích

PhotoChemPoint, PlazmaPoint Většina analytických metod zjišťujících prvkové složení pevných látek vyžaduje předpřípravu vzorku, jako je např. převod do roztoku. Při takovém postupu však ztrácíme informaci o prostorové distribuci prvků ve vzorku. Potřebujeme-li tuto informaci znát, můžeme využít např. jednu z metod založených na laserové ablaci. Takovou metodou je např. LIBS. Vloženo: Lucie Krajcarová - Masarykova univerzita Detail
článku

Formy rtuti a jejich frakcionace sekvenční extrakcí

EnviroPoint Znalost celkového obsahu prvku v prostředí není dostatečná pro vyhodnocení vyplývajících rizik. K určení toxicity, jeho dostupnosti pro rostliny a organismy nebo pro studování transportu v prostředí je nutné určit jeho speciaci - rozložení prvku mezi jednotlivé chemické formy. K tomu slouží speciační analýza. Vloženo: Ondřej Zvěřina - Masarykova univerzita Detail
článku

Mineralogie a geochemie aplikovaná při vývoji matric k imobilizaci nebezpečných látek.

EnviroPoint, Jiné obory, PlazmaPoint Moderní společnost se potýká s nadprodukcí odpadů, přičemž mnohé z nich jsou těžce odbouratelné, biochemicky aktivní a mnohdy radiotoxické. Znalostmi přírodních minerálních fází, jejich reakcí např. ve styku s roztoky obohacenými o těžké kovy (důlni vody, hydrotermální roztoky apod.), studiem dlouhověkých akumulací radiačního poškození ve strukturách minerálů atd. získávají mineralogie a geochemie mimořádného postavení při navrhování, vývoji a posuzování materiálů k imobilizaci těžkých kovů a radionuklidů. Při vývoji některých materiálů, byl objeven i progresivní postup přípravy materiálů na bázi skel za mimořádně nízkých teplot (< 300°C). Tyto by v budoucnu mohli nalézt uplatnění např. ve stavebnictví. Vloženo: Vladimír Strunga - Masarykova univerzita Detail
článku

Embryonální kmenové buňky jako model pro testování toxicity látek

EnviroPoint Pro důkladné prověření účinku různých látek na zvířata včetně člověka, je nutné tyto účinky sledovat přímo na těchto organismech. Nyní se naskýtá možnost rozsah tohoto testování redukovat testy na embryonálních kmenových buňkách, díky jejich schopnosti přěměnit se na jakoukoliv buňku dospělého organismu. Vloženo: Hana Pecůchová - Masarykova univerzita Detail
článku

Chirální látky v prostředí – dvě tváře téže látky

EnviroPoint Každý z nás nepochybně už mnohokrát pozoroval svoji tvář v zrcadle. Viděl sice někoho velmi podobného, ale ne tak úplně. Kdybychom totiž náš obraz postavili vedle sebe, zjistili bychom řadu nesrovnalosti, lidské tělo není symetrické. Ve světe chemie je naopak tato situace celkem běžná. Organické molekuly od určité velikosti mohou existovat v symetrických formách – enantiomerech (označení +/-, S/R, D/L) – které jsou téměř identické, jedna je zrcadlovým obrazem druhé, ale liší se svým prostorovým uspořádáním. Neztotožnitelnost objektu s jeho zrcadlovým obrazem se nazývá chiralita, proto látky s touto vlastností označujeme jako chirální (řecky chiros = ruka, dlaň). Vloženo: Ivana Hovorková - Masarykova univerzita Detail
článku

Buněčné testy pro sledování znečištění odpadních vod látkami s hormonální aktivitou

EnviroPoint Se vzrůstající spotřebou chemických látek vzrůstá i jejich koncentrace v odpadních vodách. Některé z nich působí negativně na hormonální systém vodních živočichů. Analytické stanovení jejich hladin je velmi nákladné. Alternativní metodu k jejich stanovení představují biologické testy. Vloženo: Barbora Jarošová - Masarykova univerzita Detail
článku

Netradiční využití reverzní osmózy při sledování kontaminace životního prostředí

EnviroPoint Jak moc je pro životní prostředí a naše zdraví nebezpečná přítomnost jedovatých látek v řekách? To nám prozradí testy toxicity, nicméně pro toto otestování je nutno vzorky nejprve vhodně připravit. Velice slibnou metodou přípravy vzorků se zdá být reverzní osmóza, která má oproti běžně používaným metodám řadu výhod. Nicméně od teorie do praktického využívání ještě kousek cesty zbývá. Vloženo: Michal Bittner - Masarykova univerzita Detail
článku

Aplikace rybího embryonálního testu v průmyslu a při testování odpadních vod

EnviroPoint U některých chemických látek na evropském trhu je podle směrnice REACH potřeba provést akutní test na rybách. Testovat se má kolem jednoho milionu ryb. Tyto testy na zvířatech jsou finančně velmi náročné a u veřejnosti nepopulární. Existuje však výborná alternativa, kterou je embryonální test s jikrami dania pruhovaného. Vloženo: Adam Jonáš - Masarykova univerzita Detail
článku

CSIA - nový přístup k posuzování degradace organických látek v prostředí

EnviroPoint Sledování izotopů se využívá již řadu let v různých odvětvích biologie, geochemie, lékařství, ekologie, kontroly kvality potravin a léků, k různým technickým aplikacím, ale také při studiu životního prostředí např. kontaminace půdního a vodního prostředí a v oblasti atmosférické chemie. Vloženo: Ivana Hovorková - Masarykova univerzita Detail
článku

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace