Konfokální mikroskopie a FCS

20. 08. 2012

Související obrázky

Hardware

Unikátní přírůstek do rodiny fluorescenčních spektrometrů v rámci Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické VUT v Brně.

Do konce roku bude plně zprovozněn unikátní systém konfokálního mikroskopu s rozšířením pro různé módy fluorescenční korelační spektroskopie s citlivostí detekce jedné jediné molekuly. Konfokální mikroskop je speciálním typem klasického optického mikroskopu, od kterého se liší vyšší rozlišovací schopností. Ta je dosažena tak, že světlo putující od vzorku je detekováno pouze z ohniskové roviny mikroskopu. Toto uspořádání pak umožňuje postupným skenováním a skládáním obrázků 3D rekonstrukci zkoumaného objektu.Konfokální mikroskop je také jednou z hardwarových podmínek pro experimenty v rámci tzv. fluorescenční korelační spektroskopie (FCS). V rámci FCS je sledována časová fluktuace intenzity fluorescence, která je posléze přiřazena k nějakému fyzikálnímu případně chemickému parametru jako translační difúzní koeficient, rychlost toku, rychlostní konstanta chemické reakce, rotační difúzní koeficient, molekulová hmotnost nebo agregace. Vybavení umožní zobrazení jediné molekuly, jakož i pořizování celých časově rozlišených obrázků (FLIM). Z technik FCS budou kromě klasické FCS přístupné techniky kros-korelační FCS (FCCS), časově rozlišené FCS (FLCS) a časově rozlišené kros-korelační FCS (FLCCS). Unikátní možností měření bude využití tzv. dual-fokus FCS, pro měření např. absolutních difúzních koeficientů, na třech vlnových délkách 470, 510 a 640 nm. Z dalších technik pak můžeme nabídnout sledování Foersterova rezonančního přenosu energie založeného na stanovení dob života donoru a akceptoru a speciální měřící mód s multikanálovou pulzně prokládanou excitací (PIE). Systém samozřejmě umožní měření anisotropie. Systém obsahuje excitační zdroje o vlnových délkách 375, 405, 440, 470, 510, a 640 nm. Jeho součástí je i externí femtosekundový laser pro dvoufotonovou excitaci s vlnou délkou 1030–1050 nm. Systém obsahuje 4 nezávislé detektorové kanály + externí spektrograf, který umožní snímání stacionárních fluorescenčních spekter současně s probíhajícím konfokálním experimentem. Součástí našeho systému je i klimatická cela pro pozorování buněk či tkání. Pokud máte zájem o spolupráci nebo další informace pište na mravec@fch.vutbr.cz nebo volejte +420 541 149 483. Těšíme se na spolupráci.

Autor: Filip Mravec - Vysoké učení technické v Brně (Fakulta chemická) Přečteno: 4697×

Soubory ke stažení

  • Princip FCS [195 kB] - Schématické znázornění FCS experimentu pro případ volné difúze

Komentáře

Článek nemá žádné komentáře

Vložit komentář
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace