Komunity

 • PhotoChemPoint

  Hlavním zaměřením komunity je klasická a digitální fotografie, procesy související s jejich vystavováním, skladováním, konzervací a restaurováním. Komunita usiluje o zprostředkování a využití vědomostní, analytické a fyzikálně-chemické přístrojové základny členů komunity pro řešení problémů aplikační sféry, kterou představují muzea, archivy, galerie a jiné instituce zabývající se vystavováním, uchováváním, případně konzervováním fotografií a filmů ve všech podobách.

 • PolymerPoint

  PolymerPoint sdružuje osoby vědeckých pracovišť, zabývajících se problematikou výroby, zpracování, aplikace a recyklace plastů. Vysoce kvalifikovaní odborníci v oblasti výzkumu polymerů podpoření zázemím specializovaných a dobře vybavených laboratoří nabízejí technickou podporu plastikářskému průmyslu v regionu střední Evropy.

 • EnviroPoint

  Komunita EnviroPoint sdružuje zájemce z univerzitních pracovišť, výzkumných ústavů, orgánů státní správy a firem, jejichž hlavním zájmem je expertní činnost, výzkum, vývoj a výuka v oblasti chemie, ochrany a tvorby životního prostředí, technologie ochrany a úpravy vod, znečištění prostředí toxickými látkami, nakládání s odpady, dekontaminace a sanace životního prostředí a v neposlední řadě také prevence a likvidace chemických havárií.

 • PlazmaPoint

  PlazmaPoint sdružuje osoby vědeckých pracovišť, které nabízí průmyslu technickou podporu při zavádění plazmových technologií do výrobních procesů a pomoc při řešení problémů v této oblasti. Díky našim zkušenostem na poli výzkumu a vývoje nabízíme náměty k inovaci některých přežitých výrobních technologií.

 • SiliPoint

  SiliPoint sdružuje vědecké odborníky v oblasti silikátových materiálů, kteří nabízí technickou podporu průmyslu výroby, zpracování a užití anorganických pojiv, keramiky a korozní ochrany kovů. SiliPoint navazuje své výzkumné a vývojové služby průmyslu na projekt Centra materiálového výzkumu, které v oblasti anorganických (silikátových) materiálů vytváří v Evropě unikátní instrumentální výzkumnou podporu.

 • NanoMedicPoint

  Komunita NanomedicPoint sdružuje odborníky z oblastí farmacie, kosmetiky, tkáňového inženýrství, diagnostiky apod. Nabízíme špičkově vybavené pracoviště, kvalifikovaný tým a kontakty na všechny, jejichž společným cílem je NANOMEDICÍNA.

 • BiotechPoint

  BiotechPoint je komunitou, jejíž snahou je sdružovat subjekty zabývající se vývojem, výrobou a kontrolou potravin, a vlastně vším co s potravinou jako takovou souvisí. To je velmi široké pole, na kterém je možné participovat a hledat prostor pro společné výsledky. Našim zájmem je přicházet s pomocí při technologických, mikrobiologických a analytických problémech a využít tak našich zkušeností na poli výzkumu.

 • Organická elektronika

  Cílem komunity OrganicElectronicPoint je etablovat nově vznikající vědní obor a průmyslové odvětví organická elektronika. Jedná se o multidisciplinární oblast využívající znalosti elektroniky, materiálového inženýrství, chemie, biotechnologie a nanotechnologie pro konstrukci principiálně nových elektronických součástek jako jsou organické solární články, tištěná plastová elektronika a podobně.

 • Věda pro zdraví

  Jistě si mnozí z nás postesknou, že současná doba na nás klade velké nároky a to nejen po stránce odborné připravenosti na řešení složitých pracovních úkolů, ale i po stránce naší fyzické zdatnosti, abychom vysoké životní tempo byli schopni zvládnout ve zdraví nejen tělesném, ale i duševním. Proto se také zájem odborníků obrací směrem k intenzivnímu studiu vlivu životního stylu na zdraví současné populace.

 • Jiné obory

  Vše z oblasti chemie a příbuzných oborů, co zatím na portálu nemá svoji kategorii pro zařazení.

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace