Jak publikovat na portálu ChemPoint

Jak publikovat na webu ChemPoint

Všechny informace na webu ChemPoint jsou veřejné, pro přístup k nim není třeba registrace. Pro získání relevantních informací použijte buď vyhledávání na hlavní stránce nebo doporučujeme přepnutí do některé z odborných komunit v levém menu, které Vás profesně zajímají. Pro vložení diskusního příspěvku k článku nebo jednorázové přihlášení na pořádanou akci není nutná registrace.

Portál ChemPoint nabízí možnost propagace firem (formou grafických bannerů) nebo propagace akcí orientovaných na aplikovaný výzkum (v sekci akce nebo aktuality). Pokud máte zájem o tyto služby, kontaktujte nás ohledně dojednání konkrétních podmínek.

Registrace je nutná, pokud chcete využít následující služby:

  • Vložit na web informace relevantní k problematice některé odborné komunity ve formě odborného popularizačního článku, nabídky/poptávky služeb v oblasti vývoje a výzkumu apod.
  • Přispívat do odborného diskusního fóra.
  • Registrovat se pravidelně na akce pořádané týmem ChemPoint – odborné workshopy, vzdělávací semináře a jiné akce zaměřené na podporu spolupráce mezi odborníky.
  • Využít ChemPoint pro propagaci a pohodlnou elektronickou registraci na Vámi organizované odborně zaměřené akce.
  • Odebírat elektronický news letter shrnující významné akce prezentované na webu ChemPoint jako jsou odborné workshopy nebo semináře. Frekvence zasílání news letteru je nepravidelná, max. 1 x za 2 týdny.

Na ChemPointu se registruje vždy konkrétní osoba s povinnou vazbou na instituci svého zaměstnavatele. Pro registraci si proto připravte základní údaje o Vaší osobě (e-mailová adresa slouží jako přihlašovací jméno) i o Vaší společnosti (IČ je povinná položka). Dále si připravte stručný popis jak Vašeho osobního odborného zaměření, tak specializace Vaší instituce.

Článek, nabídka nebo poptávka by měly svým obsahem respektovat poslání portálu ChemPoint, tedy podpořit informovanost v oblasti technologického výzkumu a vývoje v chemických disciplínách mezi odborníky z praxe a vědecko-výzkumných institucí.

Při publikování na portául ChemPoint se autor zavazuje respektovat veškeré právní předpisy týkající se ochrany duševního vlastnictví související se zveřejněnými informacemi.

Článek

Článek může na web vložit kdokoliv po registraci a přihlášení. Články se na portálu zobrazují v sekci KNOW-HOW a jejich obsahem by měly být informace určené především pro firmy působící v některé z aplikovaných chemických disciplín. V článcích doporučujeme uvádět konkrétní případy, kde se popsaná technologie uplatnila nebo může uplatnit. Nebojte se uvádět odkazy na konkrétní osoby, firmy, produkty. Články mají sloužit k informování odborníků z „branže“ o nových poznatcích a k následnému navázání spolupráce, v jejímž rámci by se tyto poznatky využily v praxi. Články mají motivovat ke spolupráci mezi institucemi a odborníky, k inspiraci pro inovaci produktů / výrobků / služeb, přinášet návody na řešení aktuálních problémů ve výrobě, popisy moderních postupů / řešení / technologií apod.

Délku příspěvku doporučujeme omezit na max. 500 slov, ideálně jedna strana A4. Každý článek musí být zařazen alespoň do jedné odborné komunity. Pokud Váš článek svým obsahem nekoresponduje s žádnou odbornou komunitou na portálu ChemPoint, zařaďte jej do sekce "Jiné obory".

Váš Příspěvek se nezobrazí na portálu ihned, musí být ještě schválen redaktorem portálu. Jeho zveřejnění Vám bude oznámeno emailem.

Pro formátování textu článku využijte prosím ikonek nad textovým polem (odrážky, styly nadpisů, odkaz atd.). V případě nesnází se nebojte na nás obrátit. K článku doporučujeme přiložit vždy multimediální doplňky (obrázky, videa, odkazy apod.) pro zvýšení srozumitelnosti obsahu.

Nabídka / poptávka

Nabídky a poptávky se zobrazují v sekci SLUŽBY. Tato sekce slouží jako burza nabídek a poptávek po zdrojích souvisejících s vývojem a výzkumem nových technologií v oblastech aplikované chemie. Není tedy primárně určena pro komerční nabídku finálních výrobků nebo služeb.

U nabídky / poptávky zvolte vždy typ v poli „Co poptává/nabízí“ (lidské nebo finanční zdroje, případně ostatní) a neopomeňte nastavit časovou platnost vložené informace. Každá nabídka / poptávka musí být zařazena alespoň do jedné odborné komunity. Pokud Váš příspěvek nekoresponduje s žádnou odbornou komunitou na portálu ChemPoint, obraťte se na nás, pomůžeme Vám. Váš příspěvek se nezobrazí na portálu ihned, musí být ještě odsouhlasen a zveřejněn redaktorem portálu. Zveřejnění Vám bude oznámeno emailem.

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace