Ing. Eva Štěpánková

E-mail: xcstepankovae@fch.vutbr.cz
Telefon: +420775076072
Firma: Vysoké učení technické v Brně
Pracoviště: Fakulta chemická

CHEMAGAZÍN

Veda-Technika

  • Články

Název: Obor: Nabízí: Krátky popis:

Proč lakovat fotografie?

PhotoChemPoint „Klasické“ barevné fotografické materiály jsou ze své podstaty chráněny proti vzdušným polutantům. Protože jsou pokryty tenkou povrchovou ochrannou vrstvou, nemají vzdušné polutanty k barvivům přístup. Tato vrstva jim ale neposkytuje žádnou ochranu proti slunečním paprskům, zejména UV záření. Pod pojmem fotografie dnes zahrnujeme i barevné tisky, zhotovené inkoustovým tiskem. V závislosti na použitých materiálech se různí i jejich světelná stálost (viz. článek Životnost digitálních fotografií). Protože mezi faktory, které nejvíce poškozují tyto tisky, patří světlo, je třeba tento vliv okolního prostředí co nejvíce omezit. Vloženo: Eva Štěpánková - Vysoké učení technické v Brně Detail
článku

Stáž - Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování II.

PhotoChemPoint V rámci výzvy OP VK 2.4. je na fakultě chemické VUT v Brně řešen projekt Chempoint podporující spolupráci vysokých škol a akademií s průmyslem. Díky tomuto projektu jsme se spolu s kolegyní podívaly nejprve do Národního archivu v Praze a tentokrát jsme se vybraly do Litomyšle. V rámci dvoutýdenní stáže jsme navštívily fakultu restaurování Univerzity Pardubice. V prvním týdnu jsme se dověděly něco o základních postupech restaurování děl, osahaly jsme si metodu s názvem statigrafie a připravily jsme si malé architektonické předměty z románského cementu. Vloženo: Eva Štěpánková - Vysoké učení technické v Brně Detail
článku

Stáž – Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování I.

PhotoChemPoint Na podzim roku 2011 jsme s kolegyní Michaelou Lipenskou jely, v rámci projektu Chempoint, na týden na fakultu restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. Týden byl velice zajímavý a nabitý novými poznatky. Vloženo: Eva Štěpánková - Vysoké učení technické v Brně Detail
článku

Barva, její definice a barvové prostory

PhotoChemPoint Světlo je viditelná část elektromagnetického spektra v rozmezí 380–780 nm. Barva a barevnost je spojena s barevným vjemem, který vzniká při dopadu světla do optické soustavy oka. Vloženo: Eva Štěpánková - Vysoké učení technické v Brně Detail
článku

Barevné fotografie – struktura a stárnutí

PhotoChemPoint V současnosti je proces výroby „klasické“ barevné fotografie ve fotolabech uskutečňován laserovým osvitem a následným „mokrým“ třílázňovým zpracováním. Vloženo: Eva Štěpánková - Vysoké učení technické v Brně Detail
článku

Stáž v Národním archivu v rámci projektu Chempoint

PhotoChemPoint Projekt Chempoint nám umožnil strávit týden v Národním archivu. Jedná se o projekt spolufinancovaný MŠMT a EU, který podporuje propojení školství a praxe. V archivu se nám do rukou dostaly národní literární kulturní poklady. Vloženo: Eva Štěpánková - Vysoké učení technické v Brně Detail
článku

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace