Ing. et Ing. Ondrej Panák

E-mail: ondrej.panak@upce.cz
Telefon: 466 038 036
Obor zájmu: termochromní pigmenty, kolorimetrie
Pracovní zařazení: asistent
Firma: Univerzita Pardubice

CHEMAGAZÍN

Veda-Technika

  • Články

Název: Obor: Nabízí: Krátky popis:

Termochromní pigmenty na bázi molekulárních komplexů

Jiné obory, PhotoChemPoint, PolymerPoint Změna barevnosti vlivem teploty je jednou z metod přidání funkčnosti buď do tiskové barvy, nebo polymeru. Barvové změny vlivem teploty je možné dosáhnout vícero způsoby, např. pomocí tekutých krystalů. Mnohem levnější a vícestranně využitelné jsou pigmenty na bázi molekulárních komplexů s přenosem náboje. Vloženo: Ondrej Panák - Univerzita Pardubice Detail
článku

Spektrální repodukce obrazu

Jiné obory, PhotoChemPoint Tisk fotografií, nebo reprodukce obrazů nebo jiných scén, využívá povětšinou tiskárny používající CMYK inkousty (popřípadě i jejich světlejší odstíny). Originální objekty ovšem s největší pravděpodobností obsahují celou řadu různých pigmentů a barviv, které jsou odlišné od čtyř primárních barev tisku. Klasickými technikami reprodukce je nemožné přesně reprodukovat originální předlohy. Reprodukujeme len vzhled za určitých podmínek záznamu, tisku a pozorování. Vloženo: Ondrej Panák - Univerzita Pardubice Detail
článku

Metamerie

Jiné obory, PhotoChemPoint Při reprodukci barev se často setkáváme s pojmem metamerie. Tento článek se proto zabývá vysvětlením tohoto jevu, a také částmi reprodukce obrazu, kde tento jev hraje nezanedbatelnou roli. Vloženo: Ondrej Panák - Univerzita Pardubice Detail
článku

Multispektrální záznam obrazu

Jiné obory, PhotoChemPoint Metoda multispektrálního záznamu obrazu má na rozdíl od klasických záznamových metod tu výhodu, že každý pixel obrazu je charakterizován reflexním spektrem předlohy. To umožňuje uchovat relativně přesné informace o barevnosti, virtuální analýzu a virtuální restaurování vzácných uměleckých děl. Vloženo: Ondrej Panák - Univerzita Pardubice Detail
článku

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace