Cíle projektu

ChemPoint není jen vzdělávací projekt, je to způsob komunikace s průmyslem a ostatní praxí.

Projekt ChemPoint se specializuje na vytvoření kontaktního místa pro usnadnění komunikace mezi výzkumnými pracovníky a aplikační sférou ve vybraných oblastech chemie, kterými se zabývají na projektu zúčastněné instituce.

Projekt má 3 roviny:

1. Vytvoření technického zázemí ve formě webového portálu a asistenčního poradenského místa. Webový portál má sloužit jako místo nabídky výzkumných a vývojových aktivit (VaV) institucí v chemických disciplínách.

 

2. Realizace vzdělávacích aktivit zaměřených především na vědecko-výzkumné pracovníky. Vzdělávání zahrnuje školení v dovednostech podporujících přenos poznatků VaV do praxe, workshopy s odborníky z praxe, pracovní stáže na pracovištích podniků apod.

 

3. Vytvoření úzce specializovaných odborných komunit s cílem koncentrovat výměnu informací mezi experty ve svém oboru. Náplní budou workshopy se zástupci podniků, populárně vědecké články odborníků, databáze firem a výzkumných pracovišť relevantní k dané problematice, nabídky technologií apod.

Vzdělávání akademiků a studentů VŠ je klíčovým posláním operačních programů vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Od projektů výzvy 2.4. očekáváme příležitost lépe poznat prostředí průmyslu, na což v běžném provozu vysoké školy není dostatek času ani financí. Za tímto účelem pořádáme pro vědce a studenty semináře týkající se podnikání, projektového řízení, možností financování výzkumu a problematiky transferu technologií. Pro osobní kontakt vědců s průmyslem jsou klíčové workshopy odborných komunit podobně zaměřených vědců a zástupců průmyslu. Účastní se jich i studenti, pro které jsou informace od technologů či R&D manažerů velkým přínosem. Na těchto akcích samozřejmě představujeme potenciál všech partnerských institucí a prezentujeme tak možnosti spolupráce v oblasti spotřební chemie, chemie potravin a materiálových věd. Naši studenti pak mají možnost strávit 14 dní v průmyslové praxi, projekt totiž umožňuje hradit studentům náklady na cestovné a ubytování.

Po realizaci projektu očekáváme nárůst financí generovaných na vysoké škole ze smluvního výzkumu pro aplikační sféru. Portál ChemPoint.cz byl vybudován v rámci projektu proto, aby usnadnil zejména první kontakt zástupců firem s vědeckými pracovišti. Kromě informací z vědy a výzkumu na českých vědeckých pracovištích zabývajících se chemií a příbuznými obory je na portálu prezentována konkrétní nabídka a poptávka po vědecko-výzkumných službách. Opravdu platí, že společný projekt či spolupráci lze navázat nejlépe na základě osobních kontaktů. Projekt ChemPoint a jemu podobné projekty jsou skvělým nástrojem pro jejich vybudování. A přestože je dnes díky ostatním OPVK projektům nabídka všech možných kurzů a školení velmi široká, věříme, že úspěšnou realizací projektu ChemPoint povzbudíme akademické pracovníky a studenty k častější a efektivnější spolupráci s průmyslem.

 

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace