BiotechPoint

BiotechPoint je komunitou, jejíž snahou je sdružovat subjekty zabývající se vývojem, výrobou a kontrolou potravin, a vlastně vším co s potravinou jako takovou souvisí. To je velmi široké pole, na kterém je možné participovat a hledat prostor pro společné výsledky. Našim zájmem je přicházet s pomocí při technologických, mikrobiologických a analytických problémech a využít tak našich zkušeností na poli výzkumu.

Komunitní diskuze

Související obrázky

Obr. 1Nová položkaObr. 3Obr. 4

Centrum komunity BiotechPointu je na Ústavu chemie potravin a biotechnologií Fakulty chemické VUT v Brně. Naši odborníci se dlouhodbě věnují analýze biologicky aktivních látek (vitaminů, antioxidantů, přírodních barviv), analýze základních živin (sacharidů, bílkovin, lipidů) a analýze aditivních látek (konzervační látky, syntetická barviva) v různých druzích potravin a potravinářských surovin nebo polotovarů. Pro tyto analýzy využíváme zejména separační metody (kapalinovou a plynovou chromatografii, kapilární elektroforézu). Věnujeme se sledování a charakterizaci různých typů mikroorganismů (bakterií, kvasinek), které jsou součástí biotechnologických procesů nebo naopak potravinářské výrobní procesy kontaminují. Zde využíváme zejména molekulárně biologické metody a metody rychlé identifikace mikroorganismů na základě detekce DNA.

Další oblastí našeho výzkumu je biotechnologické využití odpadů k produkci biologicky aktivních látek využitelných v potravinářství (např. produkce karotenoidních látek nebo enzymů) anebo zpracování odpadů z potravinářských výrob. Pro analýzy prvkového složení potravin a sledování kontaminujících prvků
v potravinářských matricích jsme vybaveni hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem, případně atomovou absorpční spektrometrií.

Neméně významnou oblastí, kterou se zabýváme, je problematika výroby vína (kvalita půdy vinohradu, vlivy ošetřování vinohradu na populaci kvasinek a kvalitu vína, identifikace kvasinek, využití vlastních kvasinek
v produkci vína, produkce vlastní biomasy kvasinek, nové techniky výroby vín). Zajímavou možností je využití dle normy vybudované laboratoře pro senzorickou analýzu potravin. Nabízíme pomoc při navrhování a hodnocení potravin z hlediska obsahu nutričně významných výživových látek. Pro výrobce je velmi důležitá i oblast kontroly a bezpečnosti potravin. I na tomto poli jsme připraveni vám poradit.

Naši specialisté s dlouholetými zkušenostmi v oblasti potravinářské technologie a analytici jsou připraveni být Vám nápomocni ve vývoji nových technologií a produktů, a tak přispět k rozvoji a prosperitě v oblasti výroby potravin.

1 2 39

Pomůžeme vyřešit váš problém

Volejte, pište, vyhledávejte! tel.: 541 149 301, info@chempoint.cz Skype: chempoint.cz

Uživatelské odkazy a odkazy o projektu

O projektu Aktuality Kontakt Cíle projektu Jak publikovat Přihlášení Registrace